Výměna prasklé podzemní nádrže na dešťovou vodu za novou nádrž Columbus XL

pátek, 25 březen 2022 16:51 Napsal(a)
Lokalita
Jickovice (Havlíčkův Brod)
Doba realizace
5 dní
Termín realizace
8/2021

Překročená výška maximálního povoleného krytí a přítomnost spodní vody zapříčinily prasknutí a zborcení podzemní nádrže na dešťovou vodu. Pro opětovné využívání dešťové vody v zahradě byla k instalaci vybrána velmi kvalitní samonosná podzemní nádrž Columbus XL s objemem 10 000 litrů, bezpečnostní přepad poté zajistilo šest třistalitrových vsakovacích tunelů Garantia. Aby se situace neopakovala, do rohu výkopu se instalovala revizní šachta, do které se vložilo kalové čerpadlo s dvojicí sond hladiny, které hlídají výšku hladiny vody v okolí nádrže. V případě vyšší hladiny přečerpá okolní vodu do nádrže. Následné čerpání vody na zálivku zahrady je přes čerpadlo Easy E-DEEP 1200 zajištěno skrz šachty odběru vody Gard-Rain. Na celou realizaci byl využit dotační program Dešťovka.

Galerie z realizace nádrže na dešťovou vodu