Realizace podzemní nádrže Li-Lo 7500 l a vsaku na klíč

pátek, 05 únor 2021 13:20 Napsal(a)
Lokalita
Kamenice
Doba realizace
5 dní
Termín realizace
9/2019

Realizace na klíč pro zákazníka, který nezachytával dešťovou vodu a chtěl to změnit. Pozemek byl velmi svažitý, takže jsme výkopy pro dešťovou kanalizaci dělali ručně. Místo pro nádrž jsme zvolili na nejnižším místě pozemku vedle garáže. Řešili jsme nutnost umístit nádrž i vsakovací objekt na velmi malý prostor mezi opěrnými zdmi zahrady. Využili jsme pro vsakovací objekt štěrkový obsyp nádrže a tím ušetřili místo. K tomuto účelu si však troufneme použít pouze plochou akumulační nádrž Li–Lo 7500 l, která je vhodná do míst s vysokou hladinou podzemní vody. V nádrži je ponorné čerpadlo Easy E-deep 1200 X-ring s plovoucím sáním. Čerpadlo zvládá výtlak do svahu cca 20 výškových metrů a dává dostatečný tlak na zálivku i na vysokotlaký čistič. Na tento projekt jsme dělali i odborný posudek pro dotaci Dešťovka.