Vsakovací objekt ze vsakovacích tunelů Garantia 300 l

středa, 03 únor 2021 15:35 Napsal(a)
Lokalita
Kačice
Doba realizace
3 dny
Termín realizace
6/2018

V obci Kačice jsme realizovali montáž vsakovacích tunelů Garantia 300 l, které zde slouží pro zasakování vod z intravilánu obce. Jedná se o dešťové vody z chodníků a místních komunikací. Pod vsakovací tunely bylo provedeno štěrkové lože frakce 63/125 mm. Vsakovací tunely byly po montáži vzájemně propojeny KGEM potrubím, překryty geotextílií a obsypány štěrkem frakcí 8/16 mm.