Dotace k podzemní nádrži na dešťovou vodu? Do šesti týdnů může být vaše!

pátek, 20 listopad 2020 13:28 Napsal(a)

Koupě podzemní nádrže na dešťovou vodu může být pro někoho malá investice, pro někoho o dost větší, ale proč nevyužít dotace, když je tak lehké ji získat? Zajímá Vás, jak takovou dotaci získat a co vše bude zapotřebí? V tomto článku Vás necháme nahlédnout do zákulisí k získání dotace Dešťovka. Pokud se vám ale do toho všeho papírování nebude chtít, my jsme tu pro Vás a veškeré náležitosti vyřešíme za vás!

Mám nárok na dotaci?

Pokud jste vlastník nebo stavebník rodinných a bytových domů a chcete využívat srážkovou a šedou vodu, určitě ano! Existují tři typy dotace na využívání dešťové vody a konkrétně můžete vybírat z následujících:

  • Zálivka zahrady,
  • zálivka zahrady a využití dešťové vody v domě (WC),
  • akumulace a čištění šedé odpadní vody a její následné využívání v kombinaci se srážkovou vodou.

Co potřebuji k získání dotace?

Pokud jste se rozhodli na co chcete využívat dešťovou vodu, je na čase odeslat elektronickou žádost o podporu. Žádost o podporu musí obsahovat:

  • Formulář žádosti, který lze zaslat jak elektronicky, tak poštou.
  • Odborný posudek, který obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci a vyčíslení přínosů.
  • Případně další dokumentyplnou moc v případě zastoupení, souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků prokazující dokumenty, že je stavba určena pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení (např. doklad o nákup paliv, energií, vyvážení odpadní jímky v objemu pokrývající celý rok atp.). Pokud jste napojeni na veřejnou kanalizaci a zároveň budete využívat dešťovou vodu ke splachování WC, zcela jistě budete potřebovat dohodu s provozovatelem kanalizace o platbách stočného.

Následuje posouzení žádosti krajského pracoviště Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP). V případě nedostatků budete vyzváni k doložení.

Realizace

Na realizaci od samotného schválení máte jeden rok, u novostaveb jsou to roky dva. My Vám s termínem realizace vyjdeme vstříc, pokud to bude možné. Celá realizace nám trvá většinou tři dny, v některých případech i déle, ale vše záleží na rozsahu. Zajistíme vám kompletní realizaci, případně se na ni můžete i podílet (např. vykopáním stavební jámy, odvozem zeminy atp.). O tom, jak probíhá samotná realizace, se můžete dočíst v článku „Jak probíhá realizace uložení podzemní nádrže na dešťovou vodu“.

Vyhodnocení žádosti

Po dokončené realizaci je potřeba doložit formulář o dokončení realizace, žádost o uvolnění finančních prostředků, veškeré faktury a soupis provedených prací, potvrzení o úhradě všech faktur společně s dokumentem prokazujícím, že jste majitelem účtu. Ve specifických případech také dohodu s provozovatelem kanalizace o odvádění srážkové vody do kanalizace společně se souhlasem o zaústění bezpečnostního přepadu akumulační nádrže do kanalizace. Na fakturách a veškerých ostatních dokladech musí být uvedeno jméno žadatele o dotaci!

Následně je žádost vyhodnocena SFŽP a pokud je vše doloženo tak, jak má být, ministr životního prostředí odsouhlasí udělení podpory v podobě smlouvy, která vám bude zaslána elektronicky k podpisu. Smlouvu je nutné opatřit úředně ověřeným podpisem, následně ji zasíláte dle pokynů uvedených ve smlouvě, zpět Fondu. Po obdržení smlouvy je vám vyplacena smluvená podpora.

Kolik získám finančních prostředků?

1) VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY PRO ZÁLIVKU ZAHRADY

Tento typ dotace platí pouze pro stávající domy, nikoli pro novostavby. Možno i pro celoročně obývané rekreační objekty.

Výše dotace: 20 000 Kč fix + 3 500 Kč/m3 akumulační nádrže

2) VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY V DOMÁCNOSTI

Pokud chcete žádat o takovou dotaci, platí zde podmínka splachování WC, dále už je na vás, jestli využijete vodu na praní nebo na zálivku zahrady. Tuto oblast podpory mohou využít stávající domy i novostavby. Možno i pro celoročně obývané rekreační objekty.

Výše dotace: 30 000 Kč fix + 3 500 Kč/m3 akumulační nádrže

3) VYUŽITÍ VYČIŠTĚNÉ ŠEDÉ VODY NA SPLACHOVÁNÍ WC

U této kategorie je možné přebytky využívat na zálivku a kombinovat s využitím dešťové vody. Opět platí pro stávající domy i novostavby včetně celoročně obývaných budov určených dle katastru nemovitostí pro rodinnou rekreaci.

Výše dotace: 45 000 Kč fix pro šedou vodu a 60 000 Kč fix pro šedou vodu pro kombinaci s vodou dešťovou + 3 500 Kč/m3 akumulační nádrže a k tomu navíc 10 000 Kč na projektovou přípravu.

Realizace a vyřízení dotace

Vyřídíme pro Vás realizaci i dotaci. V případě zájmu vám vypracujeme odborný posudek na zálivku zahrady za 4800 Kč a na zálivku zahrady a využívání dešťové vody v domě za 5800 Kč. Pokud si u nás zakoupíte nádrž, k posudku získáte slevu 2000 Kč. V případě vašeho zájmu za vás vyřídíme kompletní administraci pro získání dotace za příplatek 3000 Kč.

Neváhejte nás v případě zájmu kontaktovat.