Jak probíhá realizace uložení podzemní nádrže na dešťovou vodu?

pátek, 20 listopad 2020 13:28 Napsal(a)

V tomto článku vám poukážeme, jak taková realizace podzemní nádrže na dešťovou vodu vypadá a co všechno obnáší. Záleží už jen na vás, zda využijete realizaci na klíč, anebo se pokusíte o uložení nádrže sami.

Čím začít?

Zprvu je nutné vybrat pro vás tu vhodnou podzemní nádrž na dešťovou vodu. My vám s výběrem rádi pomůže, případně můžete využít náš kalkulátor velikosti nádrže. Pro to, abyste vybrali vhodnou nádrž na dešťovou vodu je dobré znát půdorys střechy, typ půdy, výskyt podzemní vody a především, na co chcete využívat dešťovou vodu – zálivka zahrady/zálivka a WC.

Kontakt se zákazníkem

Po správném výběru podzemní nádrže nás kontaktujte pomocí telefonu 721 466 101 nebo e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., předáme Váš požadavek našemu odbornému technikovi, který s Vámi probere veškeré potřebné náležitosti ohledně realizace. Na realizaci se můžete podílet i vy, např. tím, že si zajistíte výkop, uložení zeminy atp. Pokud o nic takového nestojíte, připravíme realizaci na klíč. Na realizaci můžete samozřejmě dohlížet.

Vytvoření cenové nabídky

Pokud má náš technik veškeré potřebné informace, bude vám vytvořena nezávazná cenová nabídka. V cenové nabídce naleznete např. materiál na obsyp a zásyp nádrže, výkopové, stavební a montážní práce, přistavení a odstavení techniky atp. Cenová nabídka u domů na bydlení je vždy uváděna s 15 % DPH. Po odsouhlasení cenové nabídky vám bude vystavena zálohová faktura na 70 % z celkové částky. Po jejím uhrazení je domluven termín realizace.

Realizace jako taková

Realizace začíná vhodným výběrem stavební jámy a jejím vykopání. Jáma musí být minimálně 1 m od budovy a musí být dostatečné hluboká a široká, neboť musí být zajištěn dostatečně velký pracovní prostor vedle nádrže, přičemž doporučujeme alespoň 30 cm z každé strany jámy. Do jámy nasypeme vhodné podloží, přičemž volíme jakožto nejvhodnější podloží štěrk. Štěrk následně srovnáme do roviny.

Můžeme začít s usazením nádrže pomocí techniky. Při usazování nesmí dojít k velkým nárazům do stěn výkopu. Po usazení naplníme nádrž vodou do 1/3. Na vás tedy je, aby byl zajištěn přívod vody pomocí hadice. Souběžně s plněním nádrže vodou nádrž obsypáváme štěrkem. V žádném případě nesmí být na zásyp nádrže použita vykopaná zemina, jílovitá půda nebo ostré kameny. V některých případech je možné použít k obsypání písek, ale to je nutné prokonzultovat dopředu. Usazení a zásyp nádrže provádíme vždy v jeden den, neboť kdyby přišel déšť, mohlo by dojít k sesuvu půdy, posunutí nebo vyplavení nádrže.

Pokud je nádrž řádně usazena, připojíme nátokové potrubí dešťové kanalizace do nádrže. Dodržujeme spád minimálně 0,5 %, tedy 0,5 cm na 1m délky potrubí. Připojení provádíme do otvorů s těsněním, přičemž samotné otvory jsou ve většině případů v nádrži již vyvrtány. Otvory lze vyvrtat i za pochodu přímo na stavbě. Následuje napojení šachtové kopule, která je dodávána s těsněním. Šachtová kopule je potřeba k prodloužení krku nádrže pro hlubší uložení, které bývá dáno délkou a spádem nátokových potrubí. Vyvrtáme prostupy pro vedení vody od čerpadla a pro kabelovou chráničku. Nainstalujeme čerpací techniku, nejčastěji využíváme ponorné čerpadlo s integrovaným tlakovým spínačem zajišťujícím automatické zahájení a ukončení chodu čerpadla. Dalším důležitým krokem je umístění filtračního koše pod nátokové potrubí do nádrže. Lze ale použít i komfortnější způsob čištění filtru, a to za použití samostatné filtrační šachty. Po veškerém napojení nádrž kompletně zasypeme zeminou a seřízneme šachtovou kopuli, aby nikde nepřekážela. Nasadíme na nádrž poklop a zajistíme jej šrouby. Povrch zarovnáme a realizace je hotová. Ve většině případů máme realizaci hotovou do tří dnů.

Ukázka z instalace akumulační nádrže Li-Lo 7500 l