Šetřit na podzemní nádrži na dešťovou vodu se nevyplatí

pátek, 12 leden 2024 08:43 Napsal(a)

Kvalita vs. kvantita instalace podzemní nádrže

Stavební práce, potřebná technika, akumulační nádrž, zásypový materiál i veškeré příslušenství jsou položky, bez kterých se realizace podzemní nádrže na dešťovou vodu neobejde. Snížit cenu výběrem levnějších, méně kvalitních či nevhodných materiálů není úsporným rozhodnutím. Při nedodržení montážního postupu navíc hrozí rozlomení, vyplavání či zborcení nádrže. Opravy poškozené nádrže jsou velmi náročné a bez odstranění původu problému s vysokou pravděpodobností dlouho nevydrží – nádrž se tak bude stejně časem muset vyndat a koupit nová.

TIP Aquanixu: Využití dotačního programu Dešťovka spadajícího do skupiny dotací s názvem Nová zelená úsporám může při dodržení daných podmínek počáteční investici snížit až o polovinu.

Co se stane, když se majitelé či stavebníci rozhodnou kvůli vidině ušetřených prostředků obejít instalační manuál?

Nevhodně zvolený obsyp

Jednotlivé nádrže mají od výrobce doporučené různé materiály pro obsyp, které je i přes jejich cenu nutné akceptovat. Proč? Modelový příklad – usazená nádrž se obsype vykopanou zeminou. Velké kusy zeminy (která je sama o sobě velmi těžká) přenáší na nádrž tlaky nerovnoměrně a vlivem ostrých kusů, například kamenů, hrozí nebezpečí v podobě mechanického poškození, kupříkladu protržení nádrže. Z tohoto důvodu je nezbytné držet se doporučení od výrobce, nemluvě o neuznané pozdější reklamaci.

Nejčastěji se lze setkat s obsypem v podobě štěrku. Tento materiál bez jemné frakce nejlépe eliminuje zemní tlaky. Mezi zrny štěrku se tlakové síly snižují a na nádrž tak dopadá výrazně menší tlak než u jemného zásypu. Velkou výhodou štěrkového zásypu je menší míra sedání.

TIP Aquanixu: Zásyp pískem je možný u kvalitnějších nádrží vyrobených z dostatečně tuhého a silného polyetylenu. U svařovaných nádrží uvádí výrobce možnost zásypu pískem jen velmi zřídka.

Důležité je zároveň také to, jakým způsobem je nádrž zasypána. Téměř vždy je třeba nádrž usadit na srovnaný podklad, napustit částečně vodou a po vrstvách zasypávat a napouštět dále vodou. Určitě není možné nádrž napustit kompletně vodou bez obsypu (nebo naopak obsypat až po strop bez napouštění vodou) – to může vést k prasknutí nádrže.

Překročení maximálního krytí nádrže

Každý typ nádrže má předepsané maximální krytí, které staticky zvládne. S tím souvisí i povolené zatížení na povrchu. Na hodnotu krytí je třeba myslet již při kopání jámy. Na stavbách často vidíme, že nikdo nečetl montážní návod. Potrubí uložili do velkého spádu, kvůli tomu se u nádrže dostanou do hloubky nátoku přes jeden metr a nádrž tím pádem uloží hlouběji, než je povoleno. Následně shání prodloužení vstupního otvoru nádrže bez toho, aniž by řešili, zda to daná nádrž zvládne. Problém vysokého krytí se projeví například až po roce, kdy vlivem tlaků z okolí nádrž praskne. Vysoké krytí nádrže je možné řešit dvěma způsoby:

  • Prvním je instalace polystyrenových desek. Síla vrstvy desek nahradí vrstvu zeminy, která je navíc oproti povolenému krytí nádrže. Půdorys z polystyrenových desek však musí výrazně přesahovat půdorys nádrže i obsypu,
  • druhým může být vytvoření železobetonové desky nad nádrží, která podrží tíhu zeminy nad ní. Pro šířku desky platí stejné pravidlo jako pro vrstvu polystyrenových desek.
TIP Aquanixu: Hloubku nátokového potrubí je dobré si rozmyslet před instalací a výběr pevnější a odolnější nádrže z hlediska maximálního krytí tomu přizpůsobit.

Přehlížení podzemní vody a jílovitého podloží

Jílovité podloží

Nepropustnost podloží způsobená přítomností velkého množství jílovitých částic je častý problém. Při instalaci nádrže je třeba správně zhodnotit schopnost podloží vsakovat vodu. Kvalitu vsakování dešťové vody na pozemku ukáže koeficient vsaku půdy. Ten vám může sdělit hydrogeologický průzkum. Pokud takový průzkum nemáte zpracovaný, nejjednodušším řešením je koeficient vsaku zjistit pomocí jednoduchého neoficiálního domácího testu.

TIP Aquanixu: V několika snadných krocích lze lehce určit propustnost zeminy, která je na pozemku. Stačí k tomu pouze rýč, tyč (měřidlo) na stanovení poklesu hladiny a voda. Jednoduchý test najdete v našem článku Řešíte dimenzování vsaku? Udělejte si test vsakování podle našeho návodu.

V případě, že půda vodu nevsakuje a nádrž se instaluje klasickým způsobem, tedy obsyp štěrkem (pískem) bez dalších technických opatření, je pravděpodobné, že se nádrž zbortí, nebo dokonce vyplave. Jaké jsou možnosti instalace podzemní nádrže do jílovitého podloží?

  • První možností je instalovat do výkopu nádrže potrubí svisle, aby sedělo na podsypu nádrže. Potrubí poté slouží jako revizní šachta, ve které je možné po dešti zkontrolovat hladinu vody v obsypu – do revizní šachty lze vložit čerpadlo a vodu z obsypu v případě potřeby rovnou vyčerpat (voda v obsypu totiž nesmí být výš, než je voda v nádrži),
  • druhou možností je výběr nádrže, která je do extrémních podmínek vhodná.

Vysoká hladina podzemní vody

Při instalaci nádrže je třeba brát v potaz fakt, že hladina podzemní vody během roku obvykle kolísá, takže se může stát, že bude výš než při instalaci v suchém období.

Nádrže mají různé úrovně výšky, kam výrobce povoluje, aby vystoupala podzemní voda při prázdné nádrži. Podzemní vodu však snášejí jen ty nejkvalitnější a nejrobustnější nádrže na trhu.

Při usazování podzemní nádrže na dešťovou vodu je proto zcela nezbytné se držet montážního návodu, kde jsou tyto situace podrobně popsané. V případě nejasností je vždy lepší poradit se s odborníkem.

Spolehlivá pomoc? Montážní návod a rada odborníka

Ať už jsou podmínky pro uložení jakékoli nebo je úroveň standardů kvality vybrané nádrže různorodá, vždy je při instalaci zcela nezbytné přesně dodržovat montážní návod. V případě jakýchkoli nejasností je vždy lepší konzultovat situaci s odborníkem.